Collapsing parking garage causes commotion in the Netherlands/ Instorting parkeergarage zorgt voor commotie in Nederland (Due to the topicality of this subject in the Netherlands, this article has been published in Dutch)

 "Hoe betrouwbaar zijn constructies met breedplaatvloeren"

Als gevolg van het instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport is er lichte paniek ontstaan in de bouwsector. De laatste schattingen wijzen uit dat er zelfs 100 รก 150 vergelijkbare, verdachte gebouwen zijn in Nederland. Onderzoek om de werkelijke risicogevallen op te sporen is hard nodig, zodat adequaat de juiste maatregelen genomen kunnen worden.

B|A|S Research & Technology heeft jarenlange ervaring in het onderzoeken van risicovolle constructies of constructies met onbekende opbouw of gebreken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de balkons van appartementencomplex Patio Sevilla in Maastricht, de brandschade in het kantoor van de Rabobank in Utrecht en onderzoek aan metselwerk in Groningen. Ook bij onderzoeken naar de gewraakte vloerconstructies zijn wij inmiddels betrokken. Hierbij kan het enerzijds gaan om een risicoanalyse van bestaande bouw of een gebouw in uitvoering. Anderzijds adviseren we bij de bron toeleveranciers van prefab producten bij het uitvoeren van aanpassingen of verbeteringen tijdens het productieproces.

Bij onderzoek aan gebouwen wordt gestart met een deskstudy, waarbij eerst bepaald wordt in welke mate het gebouw overeenkomsten heeft met de constructie in Eindhoven en of er sprake is van een potentieel veiligheidsrisico. Een vervolgstap kan zijn dat wordt overgegaan op onderzoek op locatie indien de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Bij dit onderzoek wordt onder andere gecontroleerd of de bouwwijze afwijkt van het ontwerp en worden cilinders uit de vloer geboord. In ons materiaalkundig laboratorium worden deze cilinders onderzocht op opbouw en mechanische eigenschappen, waaronder de aanhechtsterkte tussen de breedplaatvloer en het opgestorte beton. Op basis van deze informatie wordt de vloer opnieuw geanalyseerd en berekend, waarna wordt vastgesteld of er sprake is van een risico. Waar nodig worden maatregelen voorgesteld om de constructieve veiligheid alsnog te waarborgen.

Op onderstaande figuren is een radarscan zichtbaar die gebruikt is bij het onderzoek op locatie en voorbeelden van de twee meest voorkomende varianten van het breukvlak in een cilinder. Het breukvlak waarbij de wapening zichtbaar is, bevindt zich in de breedplaatvloer. Het gladde breukvlak ligt op de overgang van het prefab beton en de opgestorte laag. 

scan breedplaatvloer   

 Heeft u vragen omtrent dit onderwerp of bent u op zoek naar deskundig advies, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.